Політика екологічної відповідальності

Група Ritrama рішуче налаштована на розробку комплексної екологічної політики, приділяючи особливу увагу відповідальності, технологічним інноваціям у пропонованих споживачам рішеннях, екологічній відповідальності виробничих процесів,  захисту навколишнього середовища та управлінню відносинами з громадами, серед яких вона працює, а також  безпеці на роботі та розвитку персоналу.
Ritrama давно визнала ЗВ’ЯЗОК МІЖ ЗДОРОВ’ЯМ КОМПАНІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИМИ, ЕКОЛОГІЧНИМИ І СОЦІАЛЬНИМИ ФАКТОРАМИ.
Відповідно до цих критеріїв, компанія зосередила свої зусилля на впровадженні операційних методів, які не мають негативного впливу на навколишнє середовище та на здоров’я людей завдяки спеціально розробленим проектам.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ:

• FSC® (FSC-C106281) Chain of Custody – Група Ritrama підтримує принципи відповідального управління лісовим господарством FSC® протягом багатьох років і вважає, що такий підхід сприяє захисту навколишнього середовища, нашого суспільства та економіки.
• REACH – Регулювання, оцінка, авторизація та обмеження хімічних речовин. Група компаній Ritrama, починаючи з часу запровадження цього правила, активно та позитивно брала участь у виконанні вимог REACH.
Ritrama is strongly committed to the protection of the environment.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:

Ritrama вважає, що охорона навколишнього середовища є невід’ємною частиною сталого розвитку у реалізації своїх промислових проектів, і вона зобов’язується інтегрувати цю мету в свої операції протягом всього життєвого циклу своїх установ і в усіх контекстах, в яких вона працює:
• ISO 14001:2001 Система управління навколишнім середовищем;
• Фотогальванічна і сонячна системи для підігріву води та підлоги;
• Система відновлення після згоряння спеціально розроблена для ефективного відновлення летких розчинників що зберігає  рівень атмосферних викидів нижче встановлених законом обмежень;
• Сміттєспалювальний цех  з високотемпературним процесом згоряння для отримання чистої енергії.
Ritrama implements manufacturing policies to safeguard people’s safety.

ЛЮДИ І БЕЗПЕКА:

• BS OHSAS 18001:2007  Система управління професійним здоров’ям та безпекою.
 Дотримується італійських правил стосовно “адміністративна відповідальність юридичних осіб, що випливають з правопорушень” що містяться в Законодавчому декреті № 231/2001: юридичні особи, включаючи корпорації, можуть бути притягнуті до відповідальності за певні злочини, скоєні або за спробу скоєння на користь компанії. Група Ritrama прийняла організаційні, управлінські та контрольні моделі, розроблені для запобігання цим правопорушенням.
Ritrama has a Code of Ethics that defines norms, behaviour standards and values among workers.